Agencija za sprječavanje korupcije

Misija ODIHR-a posjetila Agenciju u cilju procjene cjelokupnog stanja zaštite braniteljki i branilaca ljudskih prava u CG

31. avgust 2018.

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) realizuje niz sastanaka sa predstavnicima crnogorskih institucija, a u cilju procjene stanja i pružanja podrške akterima u državnim i vandržavnim strukturama Crne Gore kada je u pitanju zaštita braniteljki i branilaca ljudskih prava. U skladu sa tim predstavnici ODIHR posjetili su 29. avgusta Agenciju za sprječavanje korupcije.

Tom prilikom predstavnici Agencije, v.d. pomoćnika direktora, Mladen Tomović i načelnica Odsjeka za postupanje po prijavama zviždača, Kristina Braletić prezentovali su ekspertima nadležnosti Agencije sa posebnim akcentom na prijave zviždača, te zaštitu zviždača, konkretno postupak po prijavama i zahtjevima za zaštitu, učinkovitost datih mišljenja, sudsku i krivičnopravnu zaštitu, saradnju Agencije sa drugim organima u postupcima po prijavama zviždača kao i dosadašnje statističke podatke iz ove oblasti, što je i bio predmet interesovanja eksperata. Takođe pomoćnik direktora, Savo Milašinović govorio je o dosadašnjoj praksi i aktuelnim slučajevima iz oblasti sukoba interesa i nespojivosti funkcija javnih funkcionera. Ovom prilikom predstavljeni su i načini saradnje sa NVO sektorom i medijima.

Prema riječima eksperata, tokom 2019. godine, ODIHR će objaviti konačan izvještaj o procjeni stanja u vezi sa braniteljkama i braniocima ljudskih prava, čime će se obezbijediti pregled i analiza rezultata svih posjeta ove vrste realizovanih u sklopu prvog ciklusa procjene, uključujući i posjetu Crnoj Gori.

U sklopu pomenute posjete, ODIHR je 30. avgusta 2018. godine organizovao jednodnevni okrugli sto kojem su pored predstavnika Agencije, Kristine Braletić, prisustvovali i predstavnici državnih organa, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, predstavnici nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici Misije OEBS-a u Crnoj Gori i ODIHR-a. Tom prilikom predstavnici radnih grupa dali su i preporuke crnogorskim institucijama za rješavanje uočenih nedostataka i izazova u pogledu zaštite braniteljki i branilaca ljudskih prava u Crnoj Gori.

Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) realizuje posjete nizu zemalja članica OEBS-a, a u Crnoj Gori je od 26. avgusta do 1. septembra 2018.

Novosti