Agencija za sprječavanje korupcije

Saopštenje sa 74. sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet ASK podržao Izvještaj o radu ASK za II kvartal 2018. i konstatovao da je ASK blagovremeno realizovala prioritete iz ovogodišneg Plana rada.
27. jul 2018.
Savjet Agencije za sprječavanje korupcije

Savjet Agencije je prihvatio Izvještaj o radu ASK za II kvartal 2018. godine, i konstatovao da se mjere iz strateških ciljeva definisanih Planom rada za 2018. godinu, sprovode planiranom dinamikom.

Takođe, Savjet je obavezao ASK da blagovremeno informiše Savjet o svim postupcima potpune provjere za 20 javnih funkcionera, saglasno revidiranom Godišnjem planu provjere izvještaja o phihodima i imovini, koji podrazumijeva, između ostalog, provjeru svih transakcija javnog funkcionera (ministri   iz  dva mintstarstva    koja  upravljaju  najvećim   dijelom sredstava   koja  se dodjeljuju kroz  javne   nabavke; direktor  Uprave  carina; direktor  Poreske  uprave; direktori dvije najveće  javne kompanije; gradonačelnici 5  najvećih opština; svih   pet   članova    Savjeta   za   privatizaciju    i     kapitalne    investicije; načelnici  sektora   za  urbanlstičko   planiranje   dvije najveće   opštine; direktori    najvećih    zdravstvenih       institucija    i najvecih     obrazovnih       institucija)

Savjet je, takođe, ocijenio da je ASK posebnu pažnju posvetila prioritetnim aktivnostima: efikasnoj kontroli finansiranja političkih subjekata, sprječavanju sukoba interesa i provjeri prihoda i imovine, postupanju po prijavama zviždača i sprovođenju planova integriteta.

U realizaciji prioriteta ASK je ostvarila konkretne rezultate, dosljedno ispunjavajući sve svoje preventivne nadležnosti, zaključio je Savjet ASK. 

U izvještaju se konstatuje da je u II kvartalu bilo 27 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na korupcije što je povećanje u odnosu na isti kvartal prošle godine kada je bilo 16 prijava.

Agencija je, kako se navodi u Izvještaju, u skladu sa Planom kontrole i nadzora izvršila kontrolu upotrebe javnih resursa u kampanji za predsjedničke izbore održane 15. aprila 2018. Sprovedeno je 16.518 kontrola dostavljenih izvještaja obveznika i 248 kontrola poštovanja zabrana i ograničenja u kampanji.

Imajući u vidu navedeno, a kako nije bilo podnešenih prigovora, ASK izborne kampanje nije naišla na kršenja koja bi ukazala na sumnju u zloupotrebe javnih resursa u oblasti budžetske potrošnje, socijalnih pomoći, zapošljavanja, upotrebe službenih vozila i prostorija, ni drugih povreda zakona.

Povećan je broj zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka zbog kršenja zakona iz nadležnosti ASK u odnosu na isti kvartal prošle godine. Agencija je u drugom kvartalu 2018. podnijela ukupno 332 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Nadležni sudovi su, u izvještajnom periodu, izrekli 82 sankcije, od čega 15 opomena i 67 novčanih kazni u ukupnom iznosu od  27.235 €, dok je od početka godine izrečeno ukupno 157 sankcija, odnosno novčanih kazni u iznosu od 63.365 €.

U oblasti sprječavanja sukoba interesa, po zahtjevima javnih funkcionera i organa vlasti, ASK je dala 17 mišljenja o postojanju sukoba interesa koja su obavezujuća za javne funkcionere (od početka godine je dala 67 mišljenja).  

U oblasti sukoba interesa ASK  je  donijela sedam  odluka, od kojih  je u tri predmeta utvrđeno da su javni funkcioneri bili u sukobu interesa.

U oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija, ASK je donijela pet Odluka kojim je utvrđeno kršenje za svih pet javnih funkcionera.

Nakon donijetih odluka i mišljenja ASK, 8 lica je dalo ostavke na javnu funkciju, a od početka godine su date 23 ostavke. Izrečena je jedna jedna diciplinska mjera protiv javnog funkcionera.

Na dan 30. jun 2018. je ASK je dostavljeno 6.560 izvještaja o prihodima i imovini po različitim osnovima predavanja, dok je do kraja II kvartala 2017. bilo predato 6.094 izvještaja. Završena je administrativna provjera 4.110 izvještaja, a u fazi provjere tačnosti i potpunosti trenutno su 84 izvještaja.

U II kvartalu je pokrenuto je 47 upravnih postupka: 9 za netačne i nepotpune podatke i 38 za nedostavljanje izvještaja u zakonskom roku. Okončan je 21 upravni postupak u ovom kvartalu, a 32 od početka godine.

Šest kandidata je položilo ispit za obavljanje poslova lobiranja i dobilo sertifikat o položenom ispitu. ASK je u II kvartalu dala preporuke za unapređenje 142 planova integriteta i 52 preporuke za unapređenje izvještaja o sprovođenju planova integriteta.

Novosti