ASK

Metodologija

Sprovođenje nadležnosti Odsjeka za praćenje propisa i davanje mišljenja na propise iz oblasti antikorupcije podržano je kroz RAI Regionalni program jačanja kapaciteta antikorupcijskih institucija i civilnog društva u borbi protiv korupcije i učestvovanju u procesu usklađenosti sa UN konvencijom.

Cilj 2 navedenog Programa je posvećen izgradnji kapaciteta institucija jugoistočne Evrope u sprovođenju procjena podložnosti zakonskih propisa korupciji (corruption proofing). Sekretarijat RAI kroz navedeni Program pruža podršku u uspostavljanju nacionalne metodologije za procjenu podložnosti korupciji domaćeg zakonodavstva.

U nastavku možete naći Metodologiju za procjenu  rizika od korupcije u propisima u Crnoj Gori koja je razvijena kroz navedeni Program na crnogorskom i engleskom jeziku.

Metodologija za procjenu rizika od korupcije u propisima


Izmjenjeno: 20. septembar 2017.